Uluslararası Yatırım ve Ticaret Anlaşmaları: Güncel Gelişmeler ve Problemler Etkinliği

Değerli Mezunlarımız ve Öğrencilerimiz,
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ve İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenen ve Derneğimiz tarafından organize edilen, 25 Ekim 2018 tarihinde “Uluslararası Yatırım ve Ticaret Anlaşmaları: Güncel Gelişmeler ve Sorunlar” isimli uluslararası toplantıyı sizlere duyurmaktan dolayı büyük memnuniyet duymaktayız.

Konferansa ilişkin daha detaylı bilgilere http://etkinlik.marmara.edu.tr/tr/uluslararasiyatirim… sayfasından kayıt yaptırabilirsiniz.