Öğrenci Üyelik Başvuru Formu ile ilgili duyuru

Derneğimizin amacı fakültemiz mezunu olan herkesin çalıştığı alanda en iyi düzeye gelebilmesi için imkân sağlamak “Birlikten kuvvet doğar” felsefesi içinde dayanışmayı güçlendirmek ve MÜHF Camiası’nı büyütmektir.

Mezun derneği olmamızın yanı sıra aktif MÜHF öğrencileri, siz değerli meslektaş adaylarımız da derneğe üye olup faaliyette bulunabilmektedirler. Öğrenci ve Gönüllü üyelerimizin hem hukuki gelişimleri hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak mezun-öğrenci dayanışmasını ve camiamızın gelişimini destekliyoruz.

Tüzüğümüzde belirtilen öğrenci üye yükümlülükleri ve Yönetim Kurulu kararıyla alınan Gönüllü Üye nitelikleri ile alım usulleri aşağıdaki gibidir;

MÜHF-MED TÜZÜK
Madde 6
ÖĞRENCİ ÜYELİK: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenciliğe hala devam eden öğrenciler Yönetim Kurulu davetiyle öğrenci üye olabilirler. Öğrenci Üyeler Dernek Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan direktörlükte görev alabilirler ancak Yönetim Kurulu üyesi olamazlar. Oy hakları vardır.

MÜHF-MED YÖNETİM KURULU 2019/4 No’lu kararı
Gönüllü Üyelik: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenciliğe hala devam eden Öğrenciler YK davetiyle Gönüllü Üye olabilirler.
Gönüllü Üyeler Dernek Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan direktörlükte görev alamazlar ve Yönetim Kurulu Üyesi olamazlar. Oy hakları yoktur.
Gönüllü Üyelik ve Öğrenci Üyelik alım usulü;
-Öğrenci Üyelik ve Gönüllü Üyelik başvuruları her sene haziran ayında alınır. Değerlendirme sonuçları Ekim ayının ilk haftasında açıklanır. Aynı değerlendirme süreci mevcut Gönüllü Üyelerin Öğrenci Üyeliğe geçişi için de geçerlidir. Bu değerlendirme sürecinin yanı sıra belirtilen tarihler dışında da Yönetim Kurulu alacağı karar ile dernek bünyesine Öğrenci ve Gönüllü Üye alımında bulunabilir. Derneğe Öğrenci ve Gönüllü Üye alım kriterleri Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesinden ibarettir.

Öğrenci Üyelik ve Gönüllü Üyelik Başvuru Formu

Öğrenci Üyelik ve Gönüllü Üyelik Başvuru Formunun, doğru ve detaylı olarak doldurulması alım süreci için büyük önem arz etmektedir.
Daha önce başvuruda bulunan başvurucuların da tekrar form doldurarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.