İdare Hukuku ve Uluslararası Hukuk

İdare Hukuku ve Uluslararası Hukuk

Tarık Sezan / Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Azerbaycan Cumhuriyeti İle Askeri İş Birliği Devam Ediyor

25 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında personel mübadelesine ilişkin protokol, 7 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Protokol, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında, askeri personel mübadelesini kapsıyor.

11 Ağustos 1992’de imzalanan Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması hükümlerine dayanarak hazırlanan protokolün, iki ülke arasındaki mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediği belirtilmiştir. Protokol, 9 Şubat 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. (Karar S.: 737)

Türk Deniz Kuvvetleri 1 Yıl Daha Aden Körfezi’nde

2008 yılından beri Somali kıyıları ve önemli suyollarından Aden Körfezi’nde oluşan deniz haydutluğu tehlikesi üzerine birçok devlet, bölgeye donanmasından kuvvet yollamıştır. 10.02.2009 tarihinde, Türk Deniz Kuvvetleri de BM Güvenlik Konseyi’nin ve TBMM’nin kararları ile bölgede görevlendirilmişti. BMGK’nın kararı 2018 itibarıyla 13 ay daha uzatıldı. Bunun üzerine TBMM’de bölgedeki istikrarsızlığın giderilmesi, deniz unsurlarının kabiliyetinin artması ve bölgelere yapılan insani yardım faaliyetlerine destek verilmesi için 10.02.2019 tarihinden itibaren en son 10.02.2018 tarihinde uzatılmış izin süresinin bir yıl süreyle uzatılmasına karar vermiştir.

Disiplin Esasları Ancak Kanunla Düzenlenebilir

Anayasa Mahkemesi, Ankara 5.İdare Mahkemesi’nin itiraz yoluna başvurmasıyla bir devlet bankasının kuruluş kanununda ibare iptaline karar verdi (E:2018/14, K:2018/112, KT: 20.12.2018).

Bir çalışanın ücret artışından yararlandırmama ve işten çıkarma cezalarına çarptırılması üzerine açtığı davada, söz konusu ibare, şirketin disiplin esaslarının yönetmelikle düzenlenmesi idi. Yerel mahkeme, bu ibarenin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek, bu aykırılığı Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştır.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın “ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla korunur1” hükmüne istinaden, bununla beraber suç ve cezada kanunilik ilkesini de göz önünde bulundurarak, aykırılık sorununu belirlemiştir. Bununla beraber, suç ve cezalara ilişkin düzenlemelerin belli amaca yönelik olması gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu banka, kanunla kurulmuş bir devlet kurumudur ve çalışanıyla ilişkisi bir özlük ilişkisinden öte, bir kamu hukuku ilişkisidir. Disiplin hukukuna ilişkin düzenlemelerin Anayasa’ya uygun olması gerekmektedir. Kanuni çerçevesi olmadan hazırlanan yönetmelik, Anayasa Mahkemesi’nce çalışanları savunmasız bırakan bir yönetmelik olarak görülmüştür. İlgili kural, suç ve cezanın kanuniliği ilkesine aykırı görülmüştür. “… disiplin esasları …” ibaresi Anayasa’ya aykırı bulunarak iptaline karar verilmiştir (1).

(1) bkz. 14.10.1999 tarihli ve 4456 sayılı Kanun.