escort istanbul antalya escort istanbul escort mecidiyeköy escort şişli escort follower kaufen
Danışma Kurulu | MÜHF-MED - #BirleşerekBüyüyelim

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Yalnızca Marmara Hukuk'un değil, ülkemizin de önde gelen hukukçuları...

Prof. Dr. Serap Helvacı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Ortaokul ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlamıştır. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bir yıl okuduktan sonra İ. Ü. Hukuk Fakültesi'nden 1983 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İ.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde başladığı Yüksek Lisansı'nı 1985 yılında bitirerek doktora sınavlarına girdi ve İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde doktora eğitimine başlamıştır. 1987 yılında Yüksek Öğrenim Kurumu'nun sağladığı bursla iki yıl süre ile İsviçre'ye, Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gitmiştir. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medeni Hukuk Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olup, 2015 yılından itibaren Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir.

Av. Prof. Dr. Ersan Şen

Ekşioğlu Hukuk Bürosu

Prof. Dr. Ersan Şen, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Yüksek Lisansını, İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü’nde doktorasını tamamlamış, Doçentlik ile Profesörlüğü ise, Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku alanlarında olmak üzere İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı’nda elde etmiştir. Şen, 2004 yılından bu tarafa Profesör unvanı taşımaktadır. Ersan Şen, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Şen; İstanbul Barosu’na kayıtlı avukatlık mesleğine devam etmektedir.

Prof. Dr. Talat Canbolat

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1992 yılında yüksek lisans, 1998 yılında doktorasını tamamladı. 2008 yılında doçent, 2013 yılında profesörlük kadrosuna atandı. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Bilirkişilik kanun ve iş mahkemeleri kanun tasarı taslağı hazırlama bilim komisyonu üyeliği yapmıştır. Adli tıp kurumu trafik ihtisas dairesinde ikinci görevli uzman olarak çalışmaktadır. TUBİTAK ‘da hukuk danışmanı olarak görevlidir. İş hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku alanlarında yayınlanmış kitap, makale ve birçok bilimsel çalışmaları vardır.

Doç. Dr. Leyla Keser

İstanbul Bilgi Üniversitesi

1991 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1992-1998 yıllarında Marmara Üniversitesi’nde Medeni Yargılama ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Asistan olarak, 1998 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçmiştir. 2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesinde Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurmuştur. O tarihten beri Merkezin Direktörlüğü görevini yürütmekte ve Bilgi Üniversitesinde Türkiye’de ilk defa Bilişim Teknolojisi Hukuku yelpazesi altında Adli Bilişim, e-Devlet, e-Sağlık Yönetimi, e-Ticaret, Bilişim Suçları, Veri Koruması, Bilgi Güvenliği, İnternette Fikri Mülkiyet, Sayısal Haklar Yönetimi, e-Fatura, Elektronik Keşif, Biyometrik Yöntemler gibi konu başlıklarında dersler vermiştir.2004 yılından beri e-Dönüşüm Türkiye Projesi çerçevesinde Ankara’da yürütülen birçok e-devlet projesinde çalışmaktadır. Meclis Genel Kurulunda bulunan Türk Ticaret Kanunu Tasarısının ikincil düzenlemelerini (yönetmelik, tüzük, tebliğ gibi) hazırlamak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan çeşitli Komisyonlarda Başkanlık görevini yürütmektedir.

Doç. Dr. Ercüment Özkaraca

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden birincilikle mezun olmuş ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2002 yılında “İşsizlik Sigortası Kapsam ve Yardımları” konulu teziyle Özel Hukuk yüksek lisans programını, 2008 “İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi ve İşverenlerin Hukuki Sorumluluğu” konulu teziyle Özel Hukuk doktora programını tamamlamıştır. 2014 yılında “Toplu İş Sözleşmesinin Geriye Etkisi” konulu doçentlik tezini yayınlamış, 2015 yılında İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçenti olmuştur. 2004-2005 ve 2011 yıllarında Almanya’da bilimsel araştırmalarda bulunmuştur. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi olup, Fakülte Yönetim Kurulu üyesidir.

Dr. Ögr. Üyesi Gediz Kocabaş

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde önce “Basın Özgürlüğünün Sınırı Olarak Kişilik Hakkı” konulu teziyle Özel Hukuk yüksek lisans programını, daha sonra “Sözleşmeden Doğan Geçit İrtifakı” teziyle Özel Hukuk doktora programını tamamlayarak Hukuk Doktoru unvanını almıştır. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olup 2015 yılından itibaren Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Av. Ömer Çollak

Paksoy Ortak Avukat Bürosu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 2000 yılında ABD’de Golden Gate Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Barosu’na kayıtlı olup, sermaye piyasası hukuku alanında pay halka arzları, Eurobond ihraçları ve tahsisli satış ve borçların yeniden yapılandırılması projelerinde ihraççıları ve uluslararası yatırım bankalarını temsil etmektedir.
Ömer Çollak ayrıca, Basel III düzenlemeleri kapsamında katkı sermaye ve ilave ana sermaye ihraçlarında hukuki danışmanlık hizmeti vermekle birlikte, menkul kıymetleştirme gibi yapılandırılmış finansman projelerinde müvekkilleri temsil etmektedir. Halka açık şirketlerin birleşme ve devralınmasında da önemli deneyime sahip olup, özellikle finansal kurumlar ve perakende sektöründeki stratejik yatırımcılar ve yatırım fonlarını temsil etmektedir.
2003’te Paksoy’a katılmadan önce üç yıl Kaliforniya merkezli bir hukuk firmasında yabancı avukat olarak çalışan Ömer Çollak, Amerikan Barolar Birliği, Uluslararası Barolar Birliği ve Darüşşafaka Cemiyeti üyesidir.

Av. Burçak Ünsal

Ünsal Gündüz Avukatlık Ortaklığı

1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Burçak Ünsal,
New York ve İstanbul Baroları’na kayıtlı bir avukat olup, hukuk ve fen bilimleri alanlarında akademik derecelere sahiptir. Boğaziçi Üniversitesi Yönetim ve Bilgi Sistemleri Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Siber Hukuk dersleri vermekte ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezi üyesi olarak hizmet vermektedir. Avrupa ve Türk Patent Enstitüleri nezdinde kayıtlı patent ve marka vekilidir.
Hukuk ve fen bilimleri üzerinde yaptığı multi-disipliner akademik eğitim ve profesyonel çalışmaları ile teknoloji, yapay zeka, IoT, telekomünikasyon ve yaşam bilimleri hukuku dallarının Türkiye’de tartışılmasına önemli katkılar sağlamakta olan Burçak Ünsal, Ünsal Gündüz Avukatlık Ortaklığı’nı kurmadan önce, Google ve YouTube’un Bölgesel Hukuk Müşavirliğini yapmış, ABD, Japonya ve Türkiye’de Baker Botts, DLA Piper, Kobayasahi Todo gibi hukuk şirketlerinde hukuk uygulamasında bulunmuştur.

Av. Dr. Rezan Epözdemir

Analiz Hukuk Bürosu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2. olarak bitiren Av. Dr. Rezan Epözdemir, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim dalında tamamlayarak onur derecesi ile mezun olmuştur. Akabinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" isimli doktora tezini başarıyla tamamlayarak yüksek onur derecesi ile Hukuk Doktoru olmuştur. İlki "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması", diğeri "Taraf Ehliyeti" olmak üzere yayınlanmış iki adet kitabı bulunan Epözdemir, çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. İş, Sanat ve Spor dünyasından bir çok önemli ismin vekilliğini yapan Av. Dr. Rezan Epözdemir, bir çok alanda dava takibi yapmakta ve önemli şirketlere hukuk danışmanlığı yapmaktadır. Av. Dr. Rezan Epözdemir, pek çok sosyal sorumluluk projesinde yer alarak mağdur vekilliği yapmakta, bu kapsamda sivil toplum örgütlerinde ve meslek kuruluşlarında etkin çalışmalar yürütmektedir. Aynı zamanda İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesidir.

Av. Yasemin Yurttaş

Ekşioğlu Hukuk Bürosu

2006 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Av. Yasemin Yurttaş, İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olarak 2007 yılında kariyerine başlamıştır. Öncelikle Ceza hukuku alanında uzmanlaşmış, kamuoyunun yakından takip ettiği birçok davada müdafilik görevi üstlenmiştir. Ulusal ve uluslararası birçok firmaya danışmanlık hizmeti verdikten sonra, özel hukuk alanında uzmanlaşmak amacıyla yüksek lisans eğitimini tamamlamış, ardından Marmara Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmiştir.

MÜHF-MED Yönetim Ekibi

istanbul evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
sarıyer evden eve nakliyat