1. Genel Kurul Duyurusu

Sayın Üyemiz;

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları ve Hukuk Araştırmaları Derneği olağan genel kurul toplantısı 16 Eylül 2018 Pazar günü saat 13:00’te; toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda 23 Eylül Pazar günü saat 13:00’te Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

  • GENEL KURUL GÜNDEMİ
  • 1- Açılış Ve Yoklamanın Yapılması

  • 2- Divan Heyetinin Oluşturulması
  • 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Görüşülmesi Ve İbrası
  • 4- Tüzük Değişikliği Yapılması
  • 5- Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin Seçimi
  • 6- Proje Ve Faaliyetlerin Sunumu
  • 6.1. Derneğin Burs İşlemlerine İlişkin Sunumlar
  • – Egemen Işık
  • – Büşra Şenerdoğan
  • 6.2. Derneğin Hukuki Araştırma Ve Geliştirme Ve Yayın Projelerine
  • Yönelik Sunumlar
  • – Ali Cem Bilgili
  • – Emre Dirik
  • 6.3. Mali Duruma İlişkin Sunum
  • – M. Furkan Şanlı
  • 7- Dilek Ve Temenniler
  8- Kapanış

Bütün üyelerimizi oy kullanmak ve yeni yönetim kurulumuzu seçmek adına 16 Eylül 2018 Pazar, toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda 23 Eylül 2018 Pazar günü saat 13:00’te Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’ne bekliyoruz.